Architect

De warmtepomp partner van de architectpuzzle-green

CALCULATIE

 • Warmteverliesberekening volgens de norm EN12831
 • Gegevens worden ingelezen o.b.v. CAD
 • Simulatie met verschillende bouwmaterialen
 • Vergelijking tussen ventilatiesysteem C en D

puzzle-yellow

ONTWERP

 • Berekening benodigd vermogen voor warmteopwekking
 • Vergelijking van mogelijke systemen (lucht/water, bodem/ water, gas, mazout, zonthermie) incl.:
  • energieverbruik en C02-uitstoot
  • opwekkingsvermogen en COP
  • compensatiemogelijkheden middels PV-panelen
 • Hydrolyseschema van de installatie
  • leidingdiameters aangepast aan vertrek- en
   retourwatertemperatuur
  • optimalisatie en comfortverhoging door zoneregeling
  • advies m.b.t. buffervat voor koeling of verwarming

puzzle-red

EPB ADVIES

 • Afleveren van EPB goedgekeurde warmteverliesberekening
 • Meten van ventilatiedebiet en opstellen van inregelrapport
 • Leveren van merkgebonden technische informatie
 • Verlaging e-peil door optimalisatie bij de ingave van technische specificaties